Behandelwijze

De eerste afspraak bestaat onder meer uit een gesprek over ervaringsgerichte situaties, waarin het contact en beleving van het contact voorop staan. Ook wordt de hulpvraag besproken. Als haptotherapie passend is bij de hulpvraag van de cliënt / patiënt, zal deze in de eerste drie sessies ervaringen opdoen met de uitgangspunten van de haptotherapie, de persoon en werkwijze van de GZ-Haptotherapeut, de eigen vermogens van de tast, zijn / haar contactuele vermogens, de samenhang tussen het omgaan met zichzelf en anderen en hoe dat wordt ervaren in de lichamelijkheid.

Hierna volgt een evaluatie en wordt in overleg bepaald of doorgaan met haptotherapie wenselijk is. Als de GZ-Haptotherapeut meent dat doorgaan niet zinvol of passend is, zal hij / zij dat op zorgvuldige wijze met de cliënt / patiënt bespreken en hem / haar desgewenst adequaat verwijzen.