De VVH staat borg voor kwaliteit

 

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland.
De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut.

De VVH werkt permanent aan verbetering van de deskundigheid van de GZ haptotherapeut. Dat gebeurt o.a. door verplichte nascholing. Ook neemt de VVH initiatieven voor wetenschappelijk onderzoek over haptotherapie.

 

GZ Haptotherapeut staat voor gezondheidszorghaptotherapeut

 

De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg.

In 1993, het jaar waarin de Vereniging van Haptotherapeuten VVH is opgericht, is de haptotherapie definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sindsdien in Nederland een ontwikkeling doorgemaakt, die heeft geleid tot een (h)erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-Haptotherapeut, met de daaraan verbonden kwaliteitseisen. De GZ-Haptotherapeut heeft een (para)medische- of psychosociale HBO / WO vooropleiding (NVAO-geaccrediteerd en door OCW-erkend) en heeft een erkend diploma haptotherapie (SPHBO-getoetst). Hij / zij staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.

De GZ-Haptotherapeut is in staat om via screening, anamnese, vragenlijsten en haptotherapeutisch onderzoek indicaties en contra-indicaties te onderkennen. De GZ-Haptotherapeut zal in geval er sprake is van contra-indicaties, desgewenst in overleg met huisarts / specialist of collega GZ-Haptotherapeut, gericht doorverwijzen. De behandelingen worden erkend en vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

De GZ Haptotherapeut  is geregistreerd bij de vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Daarvoor gelden strenge kwaliteitseisen. Dat betekent dat hij of zij een erkende post-HBO opleiding Haptotherapie heeft gevolgd.